Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Özellikle 2010 yılından sonra ülkemize gelen yabancı kişi sayısında yüksek miktarda artış gözlemlenmiştir. Türkiye’de ikamet eden veya ticaret yapan yabancıların Türk hukukunu bilmemesinden kaynaklı problemlerin sayısı her gün artmakta olup benzer hadiselerin önüne geçmek ve hali hazırda mevcut davaların takibini sağlamak için muhakkak hukukçular eşliğinde bu işlemler yürütülmelidir. Zira 6458 sayılı Yabancılar Kanunu henüz olgunlaşmamış olduğundan ülkemizde yaşayan yabancıların en ufak hataları onlara ağır sonuçlar doğurmaktadır.

Ülkemizde misafir olan veya kalıcı oturum sağlayan yabancılara ve ayrıca vatandaşlık hukukuna binaen yapılan başvurulara büromuz avukatları tarafından çeşitli destek ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

  • Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, Miras Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Tanıma ve tenfiz davaları
  • Yabancıların şirket kurması, dernek vakıf kurmalarına hukuki hizmet vermek,
  • Sınır dışı davaları, ikamet iptal davaları, giriş yasağı ve tahdit davaları.
  • Yabancıların evlenmesi ve davaları