İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
  • Sosyal güvenlik kurumundan kaynaklanan rücu davaları,