İdare ve Vergi Hukuku

  • İptal ve tam yargı davaları(disiplin cezalarından kaynaklı davalar, tazminat davaları, idari işlemlerin iptali davaları, kamulaştırma ve imar mevzuatına yönelik davalar, trafik mevzuatı kaynaklı davalar, memur, öğrenci davaları, vergi davaları)
  • İdari sözleşmeden kaynaklı davalar
  • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan davalar