Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
  • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.