Av. Muhammet Taha BAHADIR

Av. M. Taha Bahadır 2021 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden onur derecesiyle mezun oldu.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinde staj yaptı.(2018) Buradaki staj dönemi süresince Özelleştirme alanında deneyim edindi.

Lisans eğitimine devam ederken United Group A.Ş.’de 4 yıl süre ile çalıştı. Buradaki çalışması sırasında Kamu ile Özel Sektör arasında meydana gelen Yap-İşlet-Devret, Kamu-Özel İşbirliği gibi projelerin hukuksal ve finansal süreçlerinde yer alarak tecrübe kazandı. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası sermaye piyasası işlemlerinde deneyim edindi. Muhasebe-finans, hukuk ve denetim gibi birçok birimde çalıştı. Daha sonra avukatlık stajını başlatmak üzere ayrıldı ve 2021 yılında İstanbul 2 Nolu Barosu’nda avukatlık stajını başlattı. 2022 yılında Ensar Hukuk Bürosunda çalışmaya başladı.

Banka ve Finans, Özelleştirme, Enerji, Bilişim, Tekstil, Gayrimenkul, İnşaat ve Altyapı olmak üzere birçok çeşitli alanda deneyime sahiptir. Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku, İcra hukuku ve Vatandaşlık Hukuku üzerine çalışmalarda bulunmaktadır.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Av. Bahadır, toplum ve insanın etkileşimi ile normlar üzerinde çalışmalarda bulundu.

Birçok STK’da ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Halen Türkiye Gençlik Vakfı’nda teşkilattan sorumlu yöneticilik görevi sürdürmektedir.

İstanbul Şişli doğumlu olan ve Aslen Trabzon Akçaabat’lı olan Av. Bahadır Osmanlıca ve İngilizce bilmektedir.